Biblioteca Științifică (Institut) „A. Lupan”

Biblioteca Științifică (Institut) „A. Lupan” este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor academice atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

Despre Noi

Scurt istoric

Istoria bibliotecii noastre in detalii

Structura organizatorica

In luctus aliquam nibh a pretium. Morbi auctor a mauris ac accumsan.

Administrația

Persoane si date de contact

Abonare Cumpărare

Recent am abonat publicaţii periodice (print) din Moldova, Romania, Franţa, Rusia, Urkaina şi a. (300 abonamente). S-a efectuat abonarea publicaţiilor periodice (on- line) din SUA, Marea Britanie şi Olanda (34 titluri). La capitolul «cărţi» au fost achiziţionate cca 263 un. Fondurile bibliotecii au fost completate cu literatură din diferite domenii editate în diferite ţări.

Schimb de publicații

Pentru Biblioteca Științifică (Institut) „A. Lupan” cea mai valoroasă sursă de completare a colecţiilor a fost şi este, schimbul internaţional de publicaţii. Serviciul „Complatarea şi Evidenţa Colecţiilor” organizează şi realizează schimbul de publicaţii cu partenerii din ţară şi de peste hotare.

Anul curent au fost recepţionate cca 4276 un.

Donații

Un suport considerabil în completarea colecţiilor bibliotecii le revine donaţiilor din partea institutelor academice şi a persoanelor particulare.

Donaţiile au fost şi continuă să rămână o sursă importantă de completare a fondurilor bibliotecii.

Serviciul „Completarea şi Evidenţa Colecţiilor” asigură:

  • completarea centralizată curentă şi retrospectivă a fondurilor Bibliotecii Științifice (Institut) „A. Lupan” cu toate genurile de publicaţii;
  • organizarea şi realizarea schimbului de publicaţii cu parteneri din ţară şi de peste hotare;
  • constituirea, urilizarea şi gestionarea Fondului de Rezervă şi Schimb.

Dezvoltarea (completarea) colecţiilor sunt realizate prin diferite surse, cum ar fi:

  • Cumpărare (inclusiv abonare);
  • Exemplar obligatoriu obţinut în baza Depozitului legal;
  • Schimb de publicaţii;
  • Donaţii, alte surse.

Întrebări frecvente (FAQ)

Cetăţenii care nu au viza de reşedinţă în Chişinău pot deveni cititori?

Orice cetăţean poate deveni utilizator al bibliotecii, doar cu condiţia consultării documentelor în sala de lectură.

Cum putem afla despre existenţa unei cărţi la BŞC a AŞM?

Utilizînd catalogul electronic al bibliotecii cît şi cataloagele tradiţionale.

Pot înprumuta cărţi sau alte publicaţii la domiciliu?

Dreptul de a se folosi de împrumutul materialelor documentare în afara biblioteciii se acordă numai colaboratorilor Academiei pe baza legitimaţiei şi buletinului de identitate în drept până la 5 unităţi. Cărţile într-un singur exemplar, publicaţiile de referinţă, ediţiile rare şi de valoare nu se înprumută în afara bibliotecii.

Toţi au acces în sectorul Carte veche şi rară?

Ediţiile rare şi de unicat, precum şi manuscrisele nu pot fi împrumutate în afara bibliotecii.De accesul la informaţii în sectorul carte rară beneficiază toţi doritorii.

Putem comanda liste de literatură pentru teze de licenţă?

Da, dar numai liste tematice.

Cine are dreptul de acces la serviciile şi colecţiile Bibliotecii?

Toţi utilizatorii.

Se furnizează informaţie despre BŞC a AŞM prin telefon sau e-mail?

Oferim informaţii atît prin telefon cît şi prin e-mail

Care este cea mai veche carte din colecţia BŞC a AŞM?

Nicolo Doglioni L’ Ungheria spiegata. Veneţia 1595.

Adresa

str. Academiei 5A, MD - 2028 Chișinău

+(373) 22 222 222

info@academia.purple.md