Conferinţa bibliotecară „Strategia şi tendinţele de dezvoltare ale bibliotecilor moderne”, organizată de Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”. La eveniment au participat şi reprezentanţi ai altor biblioteci: Biblioteca Academiei Militare „Alexandru cel Bun”, Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu, filiala „Lesea Ucrainca” şi Biblioteca Publică Raională Edineţ.