Cartea

Инновационная экономика и национальная безопасность

Title: Инновационная экономика и национальная безопасность
Series:
Published by: Г. М. Бровка
Release Date: 2016
Genre:
Pages: 316
ISBN13: 978-9975-53-662-2

Бровка, Г.М. Инновационная экономика и национальная безопасность: система формирования и стратегия обеспечения / Г. М. Бровка. – Кишинев: Б.и., 2016. – 316с. – ISBN 978-9975-53-662-2.

Cuprins

Cartea dezvăluie bazele teoretice și metodologice ale formării unei economii inovatoare, principalele etape ale formării sale, punctele de vedere științifice și direcțiile de dezvoltare, relaţia dintre teorie și practica de dezvoltare inovatoare modernă. Cartea este destinată profesorilor, masteranzilor şi studenţilor, precum și tuturor celor interesați în edificarea unei economii inovatoare, în asigurarea securităţii naţionale în condiții moderne de dezvoltare inovatoare.