Cartea

Скифский могильник III – II вв. до н. э. у с. Глиное

Title: Скифский могильник III – II вв. до н. э. у с. Глиное
Series:
Published by: Тельнов, Н. П.
Release Date: 2016
Genre:
Pages: 1096
ISBN13: 978- 9975-3148-1-7

Тельнов, Н. П. Скифский могильник III – II вв. до н. э. у с. Глиное / Н. П. Тельнов, И. А. Четвериков, В. С. Синика; отв. Ред. С. В. Полин; Приднестр. Гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Тирасполь: Б. и., 2016. - 1096 с. - ISBN 978- 9975-3148-1-7.

Descarcă

In lucrare este luată în consideraţie istoria studierii culturii schitice din partea de Jos a Transnistriei, precum şi amplasarea geografică şi topografică a necropolei din satul Glinoe, raionul Slobozia. Volumul conţine, de asemenea, şi descrierea istoriei terenului respectiv. Cartea este adresată arheologilor, istoricilor, profesorilor universitari, dar şi studenţilor şi doctoranzilor.