Cartea

Mihail Petric: Biobibliografie

Title: Mihail Petric: Biobibliografie
Series:
Published by: Mihail Petric
Genre:
Pages: 230
ISBN13: 978-9975-4493-6-6

Mihail Petric: Biobibliografie / alcăt. : Victoria Stanchevici. – Chişinău: Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2016. – 230 p. – ISBN 978-9975-4493-6-6.

Cuprins

Biobibliografia de faţă a fost elaborată în cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova. Volumul cuprinde cele mai reprezentative lucrări ale maestrului Mihail Petric, revelînd predilecţia sa pentru peisaj şi portret. Biobibliografia este structurată în două capitole. Pentru facilitarea utilizării biobibliografiei au fost întocmite indexuri auxiliare. Lucrarea este destinată cercetătorilor, profesorilor, bibliotecarilor şi tuturor celor care sunt interesaţi de viaţa şi creaţia pictorului Mihail Petric.