Cartea

Natura Rezervaţiei “Plaiul Fagului”

Title: Natura Rezervaţiei “Plaiul Fagului”
Series:
Published by: Agenţia pentru Sivicultură “Moldsilva”
Release Date: 2016
Contributors: Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova
Genre:
Pages: 472
ISBN13: 978-9975-47-121-3

Natura Rezervaţiei “Plaiul Fagului”/ Agenţia pentru Sivicultură “Moldsilva”, Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. – ed. a 2-a. – Chişinău: 2016. - 472 p. – ISBN 978-9975-47-121-3.

Cuprins

În lucrarea de faţă sunt expuse rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate în cadrul Rezervaţiei “Plaiul Fagului” în decurs de 10 ani. Aici sunt caracterizate succint condiţiile abiotice: relieful şi construcţia geomorfologică, rocile geologice superficiale, hidrologia, condiţiile climaterice şi învelişul solului. Sunt descrise. de asemenea, pe larg flora şi vegetaţia Rezervaţiei. Cartea este destinată cercetătorilor ştiinţifici şi specialiştilor din domeniul respectiv.