Cartea

Revistă ştiinţifico-practică Nr. 1-2, 2009

Title: Revistă ştiinţifico-practică Nr. 1-2, 2009
Series:
Published by: BiblioScientia
Release Date: 2009
Genre:
Pages: 125

Revistă ştiinţifico-practică Nr. 1-2, 2009

Descarcă aici

Redactor - şef: dr. Aurelia HANGANU
Redactor - şef adjunct: Lidia ZASAVIŢCHI
Colegiul de redacţie:
dr. Lidia KULIKOVSKI, dr. Claudia Slutu-Grama, dr. Nelly ŢURCAN, Elena BOŢANGAINA, Ana BRĂIESCU, Elena COROTENCO, Marina POPESCU, Valentina
TCACENCO, Angela TIMUŞ
Lector: dr. Tatiana LUCHIAN