Cartea

Tehnologii de prelucrare a bazelor de date

Title: Tehnologii de prelucrare a bazelor de date
Series:
Published by: Arnaut Vsevolod
Release Date: 2015
Genre:
Pages: 181
ISBN13: 978-9975-71-766-3

Arnaut, Vsevolod. Tehnologii de prelucrare a bazelor de date / Vsevolod Arnaut. – Chişinău: CEP USM, 2015. – 181 p. – ISBN 978-9975-71-766-3

Cuprins

Lucrarea de faţă are drept obiectiv principal lărgirea orizontului studenţilor într-un domeniu atît de important ca bazele de date. Lucrarea este alcătuită din trei compartimente în conformitate cu unităţile de conţinut ale disciplinei Tehnologii de prelucrare a Bazelor de Date. Cartea este utilă studenţilor de la facultăţile de profil, facilitîndu-le integrarea în viitoarele activităţi profesionale.