Contacte

Biblioteca Științifică (Institut) „A. Lupan” este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor academice atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

Adresa: str. Academiei 5A, MD – 2028 Chișinău, Republica Moldova

Social Media facebook | youtube

Telefon 022 738 939