Săli de lectură și de calculatoare

Despre Biblioteca

Sală de calculatoare

str. Academiei 5 a, et. 2, tel. 022-73-89-39

Realizează asistenţa informaţională şi instruirea utilizatorilor în vederea utilizării catalogului electronic OPAC, Internetului şi a bazelor de date. Oferă utilizatorilor acces la sursele electronice şi servicii de imprimare şi xeroxare.

Resurse — 30 de calculatoare, xerox, imprimantă.

Capacitate — 30 locuri.

Sală de referințe

str. Academiei 5 a, et. 2, tel. 022-73-89-39

Realizează asistenţa informaţională şi bibliografică a utilizatorilor în vederea utilizării cataloagelor tradiţionale, fişierelor analitice tematice şi catalogului electronic OPAC. Utilizatorii au posibilitatea de a face cercetări în cataloagele tradiţionale şi electronic (cu sau fără ajutorul bibliografului de serviciu) pentru completarea buletinelor de cerere şi pentru întocmirea listelor bibliografice.

Sală de referințe 1

str. Academiei 5 a, et. 2, tel.: 022-73-89-39

Consultarea în regim de acces liber la raft a publicaţiilor de referinţă enciclopedii, dicţionare, bibliografii, a revistelor din ultimii 5 ani din domeniul ştiinţelor socioumane şi a ziarelor primite în luna recentă. Consultarea documentelor Centrului de Informare şi Documentare UNESCO. Accesarea bazei de date Superlex. Consultarea documentelor etalate la expoziţiile permanente: „Publicaţii UNESCO”, „Academia de Ştiinţe a Moldovei. Publicaţii periodice noi”, „Cărţi noi” şi „Publicaţii periodice noi”.

Capacitate — 33 locuri.

Sală de referințe 2

str. Academiei 1, et. 1, tel 022-73-98-62

Consultarea publicaţiilor de referinţă cu acces liber la raft din domeniile medicinei, ştiinţe biologice şi ştiinţe agricole, Monitorului Oficial al Republicii Moldova şi Buletinului Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI). Consultarea catalogului alfabetic, sitematic şi fişierelor analitice tematice „Moldovica” şi „Publicaţiile colaboratorilor AŞM” din domeniile respective. În sală se organizează expoziţii permanente „Achiziţii noi”.

Capacitate — 6 locuri.

Sală de referințe 4

str. Academiei 5, et. 4, tel. 022-73-98-62

Consultarea publicaţiilor de referinţă cu acces liber la raft din domeniile ştiinţe fizico-matematice, informatică, electrotehnică, energetică. Consultarea catalogului alfabetic, sitematic şi fişierului analitic tematic „Publicaţiile colaboratorilor AŞM” din domeniile respective, Monitorului Oficial al Republicii Moldova şi Buletinului Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI). În sală se organizează expoziţii permanente „Achiziţii noi”.

Capacitate — 8 locuri.

Sală de referințe 3

str. Academiei 3, et. 2, tel. 022-73-98-62

Consultarea publicaţiilor de referinţă cu acces liber la raft din domeniile: ştiinţe chimice, ştiinţe geologo-mineralogice, ştiinţe tehnice, transport, construcţie, geografie, astronomie. Consultarea catalogului alfabetic, sitematic şi fişierelor analitice tematice „Moldovica” şi „Publicaţiile colaboratorilor AŞM” din domeniile respective, Monitorului Oficial al Republicii Moldova şi Buletinului Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI). În sală se organizează expoziţii permanente „Achiziţii noi”.

Capacitate — 6 locuri.

Spaţiu pentru expoziţii

Biblioteca organizează şi alcătuieşte expoziţii temporare şi permanente pe diferite teme şi cu diferite ocazii. În principiu expoziţiile reflectă fondurile bibliotecii, dar se organizează şi expoziţii la comandă, cu materialele solicitantului.

Fondul carte rară şi veche

Ai intrebari?

Daca ai intrebari sau vrai sa faci colaborarea cu noi, contacteaza-ne

Adresa

str. Academiei 5A, MD - 2028 Chișinău

+(373) 22 222 222

info@academia.purple.md