Fondul tezelor de doctorat

Fondul de Teze BŞC “A Lupan” AŞM.

Tezele sunt un memoriu, care fac parte din lucrările originale, în vederea obţinerii unui grad ştiinţific. Colecţia cuprinde 2298 teze de doctor/doctor habilitat. După criteriul lingvistic evidenţiem tezele în limba română şi rusă din diverse domenii ale ştiinţei. Colecţia se păstrează într-un fişier aparte Teze.