Fonduri arhivistice

Fondul nr.1
Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei 1947-2000
Secţia Ştiinţifico – Organizatorică;

Cancelaria

– Dispoziţiile Guvernului privind activitatea Academiei de Ştiinţe
– Activitatea de bază
– Activitatea ştiinţifică (planuri, dări de seamă)
– Procese verbale ale şedinţelor Prezidiului Academiei de Ştiinţe
– Hotărîri şi dispoziţii ale Prezidiului

Secţia Cadre

– Dosare personale ale colaboratorilor
– Ordine şi dispoziţii privind personalul

Secţia aspirantura

– Dări de seamă, planuri, procese – verbale
– Dosare personale ale doctoranzilor
– Dosare personale ale competitorilor

Contabilitatatea 1943 – 2007

– Dări de seamă anuale
– Conturi personale

Secţia construcţii capitale 1955-1965

– Documentaţie tehnică

Secţia relaţii internaţionale

– Planuri, dări de seamă privind activitatea în domeniul relaţiilor internaţionale
– Copiile articolelor ştiinţifice prezentate la diferite manifestări internaţionale

Secţia de planificare şi finanţare 1970 – 1978

– Scheme de încadrare
– Documente privind finanţarea Academiei
– Dări de seamă statistice

Secţia editorială 1965-1978

– Ordine, privind activitatea tipografiei
– Procese verbale
– Manuscrisele lucrărilor nepublicate

Fondul nr. 2

Institutul de geofizcă şi geologie 1953 – 2004

– Activitatea de bază
– Activitatea ştiinţifică (dări de seamă şi rapoarte ştiinţifice)
– Ordine şi dispoziţii privind personalul
– Contabilitatea: conturi personale

Fondul nr. 3

Institutul de istorie, limbă şi literatură 1943 – 1957

– Activitatea de bază
– Copiile documentelor selectate în timpul expediţiilor

Fondul nr. 4

Secţia ştiinţelor fizico – tehnice şi matematice 1964- 1988

– Activitatea de bază
– Tezele doctoranzilor

Fondul nr. 5

Biblioteca Ştiinţifică Centrală 1947- 1980

– Activitatea de bază

Fondul nr. 8

Institutul de fizică şi matematică

– Activitatea de bază

Fondul nr. 9

Institutul de matematică 1964 – 1983

– Activitatea de bază
– Ordine şi dispoziţii privind personalul
– Dosare personale ale colaboratorilor
– Dosare personale ale doctoranzilor şi competitorilor
– Contabilitatea: conturi personale.

Fondul nr. 6

Comitetul sindical 1957-1994

– Activitatea de bază

Fondul nr. 7

Institutul Solurilor 1950 – 1959

– Activitatea de bază
– Ordine şi dispoziţii privind personalul

Fondul nr. 12

Secţia de cibernetică energetică 1952- 1980

– Activitatea de bază
– Ordine şi dispoziţii privind personalul

Fondul nr.13

Secţia Ştinţelor biologice şi chimice 1961- 1998

– Activitatea de bază
– Dosare personale ale doctoranzilor şi competitorilor

Fondul nr. 14

Institutul de zoologie 1961- 1966

– Activitatea de bază
– Dosare personale ale colaboratorilor
– Dosare personale ale doctoranzilor şi competitorilor

Fondul nr. 15

Institutul de biologie 1957- 1966

– Activitatea de bază

Fondul nr. 16

Grădina botanică 1947 – 1988

– Activitatea de bază
– Documente privind cercetarea ştiinţifică
– Ordine şi dispoziţii privind personalul
– Dosare personale ale colaboratorilor

Fondul nr. 17

Secţia ştiinţelor sociale 1961 – 1990

– Activitatea de bază

Fondul nr. 18

Institutul de istorie 1958 – 1987

– Activitatea de bază
– Ordine şi dispoziţii privind personalul
– Dosare personale ale colaboratorilor
– Materiale selectate de către colaboratorii institutului
– Colecţia de hrisoave

Fondul nr. 19

Institutul de limbă şi literatură 1946- 1992

– Activitatea de bază
– Material folcloric selectat în cadrul expediţiilor folclorice (1946 – 1986)
– Ordine şi dispoziţii privind personalul

Fondul nr. 20

Institutul de economie 1947 – 1980

– Activitatea de bază
– Activitatea ştiinţifică (dări de seamă)
– Ordine şi dispoziţii privind personalul
– Dosare personale ale doctoranzilor şi competitorilor

Fondul nr. 22

Institutul de chimie 1959 – 2005

– Activitatea de bază
– Activitatea ştiinţifică (referate, articole)
– Ordine şi dispoziţii privind personalul
– Dosare personale ale colaboratorilor
– Carnete de muncă
– Conturile personale ale salariaţilor
– Documente ce ţin de activitatea contabilităţii

Fondul nr. 23

Institutul de filosofie, drept şi sociologie 1969- 2006

– Activitatea de bază
– Activitatea ştiinţifică
– Ordine şi dispoziţii privind personalul
– Dosare personale ale colaboratorilor
– Conturile personale ale salariaţilor
– Documente ce ţin de activitatea contabilităţii

Fondul nr. 24

Secţia etnografie, cercetări în domeniul artelor şi folclor 1969 – 1999

– Activitatea de bază
– Activitatea ştiinţifică (dări de seamă privind expediţiile etnografice)
– Ordine şi dispoziţii privind personalul
– Dosare personale ale colaboratorilor
– Conturile personale

Fondul nr. 25

Institutul de geografie 1964 – 2006

– Activitatea de bază
– Activitatea ştiinţifică( rapoarte, dări de seamă)
– Ordine şi dispoziţii privind personalul
– Dosare personale ale colaboratorilor
– Conturi personale
– Borderouri de plată

Fondul nr. 26

Institutul de fizologie şi biochimie a plantelor 1961 – 1980

– Activitatea de bază
– Activitatea ştiinţifică( rapoarte, dări de seamă)
– Ordine şi dispoziţii privind personalul
– Dosare personale ale competitorilor (a. 1980)

Fondul nr. 27

Secţia genetia plantelor 1957- 1975

– Activitatea de bază
– Ordine şi dispoziţii privind personalul

Fondul nr. 28

Secţia de paleontologie şi stratigrafie 1962 – 1982

– Activitatea de bază
– Activitatea ştiinţifică
– Ordine şi dispoziţii privind personalul

Secţia microbiologie 1962 – 2005

– Activitatea de bază
– Activitatea ştiinţifică
– Ordine şi dispoziţii privind personalul
– Dosare personale ale colaboratorilor

Fondul nr.35

Biroul specializat de construcţie şi tehnolgie 1976 – 1987

– Activitatea de bază
– Ordine şi dispoziţii privind personalul
– Dosare personale ale colaboratorilor
– Conturi personale

Fondul nr.37

Editura „Ştiinţa” 1965 – 1990

– Activitatea de bază
– Manuscrisele lucrărilor prezentate la editură
– Ordine şi dispoziţii privind personalul

Fondul nr.43

Centrul de metrologie şi metode analitice de cercetare 1978 – 2008

– Activitatea de bază
– Ordine şi dispoziţii privind personalul
– Dosare personale ale colaboratorilor
– Conturi personale

Fondul nr.48

Institutul minorităţilor naţionale 1991 – 2006

– Activitatea de bază
– Ordine şi dispoziţii privind personalul
– Dosare personale ale colaboratorilor
– Fişe personale

Fondul nr.49

Institutul Studiul artelor 1991 – 2006 

– Fişe personale
– Dosare personale ale colaboratorilor

Fondul nr.50

Institutul de arheologie şi etnografie 1990 – 2006

– Activitatea de bază
– Ordine şi dispoziţii privind personalul
– Conturi personale
– Documente ce ţin de activitatea contabilităţii

Fondul nr. 52

Institutul Fiziologie şi Sanocreantologie

– Dosare personale ale colaboratorilor

Fondul nr. 53

Rapoarte Ştiinţifice finale începînd cu anul 2009