Întrebări frecvente (FAQ)

Cetăţenii care nu au viza de reşedinţă în Chişinău pot deveni cititori?

Orice cetăţean poate deveni utilizator al bibliotecii, doar cu condiţia consultării documentelor în sala de lectură.

Cum putem afla despre existenţa unei cărţi la BŞC a AŞM?

Utilizînd catalogul electronic al bibliotecii cît şi cataloagele tradiţionale.

Pot înprumuta cărţi sau alte publicaţii la domiciliu?

Dreptul de a se folosi de împrumutul materialelor documentare în afara biblioteciii se acordă numai colaboratorilor Academiei pe baza legitimaţiei şi buletinului de identitate în drept până la 5 unităţi. Cărţile într-un singur exemplar, publicaţiile de referinţă, ediţiile rare şi de valoare nu se înprumută în afara bibliotecii.

Toţi au acces în sectorul Carte veche şi rară?

Ediţiile rare şi de unicat, precum şi manuscrisele nu pot fi împrumutate în afara bibliotecii.De accesul la informaţii în sectorul carte rară beneficiază toţi doritorii.

Se furnizează informaţie despre BŞC a AŞM prin telefon sau e-mail?

Oferim informaţii atît prin telefon cît şi prin e-mail

Care este cea mai veche carte din colecţia BŞC a AŞM?

Nicolo Doglioni L’ Ungheria spiegata. Veneţia 1595.

Despre Bibliotecă

Despre Bibliotecă

Despre Bibliotecă

Despre Bibliotecă