Biblioteca Științifică Centrală

Resurse informaționale

Colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A.Lupan” includ diferite categorii de documente (cărţi, seriale, microformate, manuscrise (medievale şi moderne), documente electronice etc.

Fondul documentar al bibliotecii este universal după conţinut şi se structurează în colecţii de bază (inclusiv colecţiile speciale) şi colecţii auxiliare (fondul de rezerva şi schimb). Volumul total al fondului este de 1420439 cărţi şi periodice, publicaţii speciale. Din numărul total: fondul activ — 1381672 volume, fondul de rezervă şi schimb — 38767 volume.

Colecții:
 • Fondul de carte rară şi veche;
 • Fondul de referinţă;
 • Fondul tezelor de doctorat;
 • Fondul de microfilme;
 • Fondurile personale;
 • Fonduri arhivistice;
 • Fondul de seriale;
Biblioteca Electronică:
 • Bibliografii;
 • Buletine tematice;
 • Indice bibliografic tematic;
 • E – Bibliotecă;
 • Ghid metodic.
Pagina ecologică

În acest compartiment puteți găsi informație ce se referă la ecologie. Culegeri de bibliografii, calendar ecologic și legislația Republicii Moldova ce se referă la ecologie.