Alte biblioteci

Resurse informaționale

Alte biblioteci

Albania

Biblioteca Națională al Republicii Albania (National Library of the Republic of Albania)

Andora

Biblioteca Națională a Andorei (National Library of Andorra)

Armenia

Organizația de stat, non-profit „Biblioteca Națională a Armeniei”

Biblioteca Academiei de Ştiinţe

Camera Naţională a Cărtii

Australia

Biblioteca Națională a Australiei (National Library of Australia)

Austria

Biblioteca Națională Austriacă (Austrian National Library)

Biblioteca Academiei de Ştiinţe

Azerbaidjan

Biblioteca Naţională

Biblioteca Academiei de Ştiinţe

Belarus

Biblioteca Academiei de Ştiinţe

ÎS „Biblioteca Națională a Republicii Belarus”

Camera Naţională a Cărtii

Belgia

Biblioteca Naţională

Biblioteca Academiei de Ştiinţe

Bosnia și Hertegovina

National and University Library of Bosnia and Herzegovina

Bulgaria

Biblioteca Naţională

Biblioteca Academiei de Ştiinţe

Cehia

Biblioteca Naţională

Biblioteca Academiei de Ştiinţe

Croația

Biblioteca Naţională

Biblioteca Academiei de Ştiinţe

Estonia

Biblioteca Naţională

Biblioteca Academică a Univ. din Tallinn

Grecia

Biblioteca Naţională

Biblioteca Academiei de Ştiinţe

Irlanda

Biblioteca Naţională

Biblioteca Academiei de Ştiinţe

Italia

Biblioteca Naţională (Roma)

Biblioteca Naţională (Florenţa)

Biblioteca Naţională (Napoli)

Biblioteca Academiei de Ştiinţe (Roma)

Kazahstan

Biblioteca Naţională

Biblioteca Academiei de Ştiinţe

Letonia

Biblioteca Naţională

Biblioteca Academică a Univ. din Letonia

Lituania

Biblioteca Naţională

Biblioteca Academiei de Ştiinţe

Moldova

Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Științe a Moldovei

Biblioteca Naţonală a Republicii Moldova

Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”

Camera Naţională a Cărtii

Biblioteca Naţională

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI)

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (Repozitoriu tezelor de doctor)

Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică

Biblioteca Universităţii Tehnice a Moldovei

Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova

Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”

Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă

Biblioteca Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău

Departamentul Informaţional Biblioteconomic al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (DIB ULIM)

Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Administrare Publică

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”

Biblioteca Publică de Drept

Centrul Academic Internaţional Eminescu

Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi”

Biblioteca Publică (Ialoveni)

Biblioteca Publică (Orhei)

Biblioteca Publică (Teleneşti)

Polonia

Biblioteca Naţională (Varşovia)

Biblioteca Academiei de Ştiinţe (Gdańsk

Biblioteca Academiei de Ştiinţe (Kórnik)

Biblioteca Academiei de Ştiinţe (Cracovia)

România

Biblioteca Naţională

Biblioteca Academiei Române

CASIDRO (Catalogul Structurilor Infodocumentare din România)

Rusia

Biblioteca de Stat a Rusiei

Biblioteca Naţională a Rusiei

Biblioteca Academiei de Ştiinţe a Rusiei

Biblioteca de Ştiinţe Naturale a Academiei de Ştiinţe a Rusiei

Camera Cărţii a Rusiei

Institutul de Informaţie Tehnico-Ştiinţifică (VINITI)

Institutul de Informaţie Ştiinţifică în Ştiinţe Sociale (INION)

Biblioteca Publică de Stat Tehnico-Ştiinţifică din Rusia

Biblioteca Agricolă Ştiinţifică Centrală

Biblioteca Ştiinţifică Pedagogică „K. D. Uşinskii”

Biblioteca Publică de Stat de Istorie

Biblioteca de Arte a Rusiei

Biblioteca de Stat a Rusiei de Literatură Străină

Biblioteca de Stat de Ştiinţe Sociale şi Politice

Biblioteca Prezidenţială „B. N. Elţin”

Biblioteca Centrală Tehnico-Ştiinţifică de Construcţii şi Arhitectură

Biblioteca de Stat pentru Tineret din Rusia

Biblioteca de Stat pentru Copii

Serbia

Biblioteca Naţională

Biblioteca Academiei de Ştiinţe

SUA

Biblioteca Congresului

Biblioteca Naţională Agrară

Biblioteca Naţională Medicală

Ucraina

Biblioteca Naţională

Camera Naţională a Cărtii

Ungaria

Biblioteca Naţională

Biblioteca Academiei de Ştiinţe

Ai intrebari?

Daca ai intrebari sau vrai sa faci colaborarea cu noi, contacteaza-ne

Adresa

str. Academiei 5A, MD - 2028 Chișinău

+(373) 22 222 222

info@academia.purple.md