Colecții

Resurse informaționale

Colecții

Colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A.Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei includ diferite categorii de documente (cărţi, seriale, microformate, manuscrise (medievale şi moderne), documente electronice etc.

Fondul documentar al bibliotecii este universal după conţinut şi se structurează în colecţii de bază (inclusiv colecţiile speciale) şi colecţii auxiliare (fondul de rezerva şi schimb). Volumul total al fondului este de 1420439 cărţi şi periodice, publicaţii speciale. Din numărul total: fondul activ — 1381672 volume, fondul de rezervă şi schimb — 38767 volume.

Sursele principale de completare a fondurilor sunt: abonamentele la perodice; cumpărarea; schimbul de publicaţii; depozitul legal; donaţiile.
Colecţiile de bază sunt amplasate în localurile unde activează Biblioteca Centrală sau filialele sale în corespundere cu profilul cercetărilor efectuate în cadrul instituţiilor academice.

Ai intrebari?

Daca ai intrebari sau vrai sa faci colaborarea cu noi, contacteaza-ne

Adresa

str. Academiei 5A, MD - 2028 Chișinău

+(373) 22 222 222

info@academia.purple.md