Fonduri arhivistice

Resurse informaționale

Fonduri arhivistice

Fondul nr.1
Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei 1947-2000
Secţia Ştiinţifico — Organizatorică;

Cancelaria

— Dispoziţiile Guvernului privind activitatea Academiei de Ştiinţe
— Activitatea de bază
— Activitatea ştiinţifică (planuri, dări de seamă)
— Procese verbale ale şedinţelor Prezidiului Academiei de Ştiinţe
— Hotărîri şi dispoziţii ale Prezidiului

Secţia Cadre

— Dosare personale ale colaboratorilor
— Ordine şi dispoziţii privind personalul

Secţia aspirantura

— Dări de seamă, planuri, procese — verbale
— Dosare personale ale doctoranzilor
— Dosare personale ale competitorilor

Contabilitatatea 1943 — 2007

— Dări de seamă anuale
— Conturi personale

Secţia construcţii capitale 1955-1965

— Documentaţie tehnică

Secţia relaţii internaţionale

— Planuri, dări de seamă privind activitatea în domeniul relaţiilor internaţionale
— Copiile articolelor ştiinţifice prezentate la diferite manifestări internaţionale

Secţia de planificare şi finanţare 1970 — 1978

— Scheme de încadrare
— Documente privind finanţarea Academiei
— Dări de seamă statistice

Secţia editorială 1965-1978

— Ordine, privind activitatea tipografiei
— Procese verbale
— Manuscrisele lucrărilor nepublicate

Fondul nr. 2

Institutul de geofizcă şi geologie 1953 — 2004

— Activitatea de bază
— Activitatea ştiinţifică (dări de seamă şi rapoarte ştiinţifice)
— Ordine şi dispoziţii privind personalul
— Contabilitatea: conturi personale

Fondul nr. 3

Institutul de istorie, limbă şi literatură 1943 — 1957

— Activitatea de bază
— Copiile documentelor selectate în timpul expediţiilor

Fondul nr. 4

Secţia ştiinţelor fizico — tehnice şi matematice 1964- 1988

— Activitatea de bază
— Tezele doctoranzilor

Fondul nr. 5

Biblioteca Ştiinţifică Centrală 1947- 1980

— Activitatea de bază

Fondul nr. 8

Institutul de fizică şi matematică

— Activitatea de bază

Fondul nr. 9

Institutul de matematică 1964 — 1983

— Activitatea de bază
— Ordine şi dispoziţii privind personalul
— Dosare personale ale colaboratorilor
— Dosare personale ale doctoranzilor şi competitorilor
— Contabilitatea: conturi personale.

Fondul nr. 6

Comitetul sindical 1957-1994

— Activitatea de bază

Fondul nr. 7

Institutul Solurilor 1950 — 1959

— Activitatea de bază
— Ordine şi dispoziţii privind personalul

Fondul nr. 12

Secţia de cibernetică energetică 1952- 1980

— Activitatea de bază
— Ordine şi dispoziţii privind personalul

Fondul nr.13

Secţia Ştinţelor biologice şi chimice 1961- 1998

— Activitatea de bază
— Dosare personale ale doctoranzilor şi competitorilor

Fondul nr. 14

Institutul de zoologie 1961- 1966

— Activitatea de bază
— Dosare personale ale colaboratorilor
— Dosare personale ale doctoranzilor şi competitorilor

Fondul nr. 15

Institutul de biologie 1957- 1966

— Activitatea de bază

Fondul nr. 16

Grădina botanică 1947 — 1988

— Activitatea de bază
— Documente privind cercetarea ştiinţifică
— Ordine şi dispoziţii privind personalul
— Dosare personale ale colaboratorilor

Fondul nr. 17

Secţia ştiinţelor sociale 1961 — 1990

— Activitatea de bază

Fondul nr. 18

Institutul de istorie 1958 — 1987

— Activitatea de bază
— Ordine şi dispoziţii privind personalul
— Dosare personale ale colaboratorilor
— Materiale selectate de către colaboratorii institutului
— Colecţia de hrisoave

Fondul nr. 19

Institutul de limbă şi literatură 1946- 1992

— Activitatea de bază
— Material folcloric selectat în cadrul expediţiilor folclorice (1946 — 1986)
— Ordine şi dispoziţii privind personalul

Fondul nr. 20

Institutul de economie 1947 — 1980

— Activitatea de bază
— Activitatea ştiinţifică (dări de seamă)
— Ordine şi dispoziţii privind personalul
— Dosare personale ale doctoranzilor şi competitorilor

Fondul nr. 22

Institutul de chimie 1959 — 2005

— Activitatea de bază
— Activitatea ştiinţifică (referate, articole)
— Ordine şi dispoziţii privind personalul
— Dosare personale ale colaboratorilor
— Carnete de muncă
— Conturile personale ale salariaţilor
— Documente ce ţin de activitatea contabilităţii

Fondul nr. 23

Institutul de filosofie, drept şi sociologie 1969- 2006

— Activitatea de bază
— Activitatea ştiinţifică
— Ordine şi dispoziţii privind personalul
— Dosare personale ale colaboratorilor
— Conturile personale ale salariaţilor
— Documente ce ţin de activitatea contabilităţii

Fondul nr. 24

Secţia etnografie, cercetări în domeniul artelor şi folclor 1969 — 1999

— Activitatea de bază
— Activitatea ştiinţifică (dări de seamă privind expediţiile etnografice)
— Ordine şi dispoziţii privind personalul
— Dosare personale ale colaboratorilor
— Conturile personale

Fondul nr. 25

Institutul de geografie 1964 — 2006

— Activitatea de bază
— Activitatea ştiinţifică( rapoarte, dări de seamă)
— Ordine şi dispoziţii privind personalul
— Dosare personale ale colaboratorilor
— Conturi personale
— Borderouri de plată

Fondul nr. 26

Institutul de fizologie şi biochimie a plantelor 1961 — 1980

— Activitatea de bază
— Activitatea ştiinţifică( rapoarte, dări de seamă)
— Ordine şi dispoziţii privind personalul
— Dosare personale ale competitorilor (a. 1980)

Fondul nr. 27

Secţia genetia plantelor 1957- 1975

— Activitatea de bază
— Ordine şi dispoziţii privind personalul

Fondul nr. 28

Secţia de paleontologie şi stratigrafie 1962 — 1982

— Activitatea de bază
— Activitatea ştiinţifică
— Ordine şi dispoziţii privind personalul

Secţia microbiologie 1962 — 2005

— Activitatea de bază
— Activitatea ştiinţifică
— Ordine şi dispoziţii privind personalul
— Dosare personale ale colaboratorilor

Fondul nr.35

Biroul specializat de construcţie şi tehnolgie 1976 — 1987

— Activitatea de bază
— Ordine şi dispoziţii privind personalul
— Dosare personale ale colaboratorilor
— Conturi personale

Fondul nr.37

Editura „Ştiinţa” 1965 — 1990

— Activitatea de bază
— Manuscrisele lucrărilor prezentate la editură
— Ordine şi dispoziţii privind personalul

Fondul nr.43

Centrul de metrologie şi metode analitice de cercetare 1978 — 2008

— Activitatea de bază
— Ordine şi dispoziţii privind personalul
— Dosare personale ale colaboratorilor
— Conturi personale

Fondul nr.48

Institutul minorităţilor naţionale 1991 — 2006

— Activitatea de bază
— Ordine şi dispoziţii privind personalul
— Dosare personale ale colaboratorilor
— Fişe personale

Fondul nr.49

Institutul Studiul artelor 1991 — 2006

— Fişe personale
— Dosare personale ale colaboratorilor

Fondul nr.50

Institutul de arheologie şi etnografie 1990 — 2006

— Activitatea de bază
— Ordine şi dispoziţii privind personalul
— Conturi personale
— Documente ce ţin de activitatea contabilităţii

Fondul nr. 52

Institutul Fiziologie şi Sanocreantologie

— Dosare personale ale colaboratorilor

Fondul nr. 53

Rapoarte Ştiinţifice finale începînd cu anul 2009

Ai intrebari?

Daca ai intrebari sau vrai sa faci colaborarea cu noi, contacteaza-ne

Adresa

str. Academiei 5A, MD - 2028 Chișinău

+(373) 22 222 222

info@academia.purple.md