Biblioteca Științifică Centrală

Servicii

Organizarea şi Comunicarea Colecţiilor, Îndeplinirea referinţelor, Regăsirea informaţiei, Acces la Internet, Cerinţe documentare, Serviciile informaţional-documentare la cerere.

Formele de răspuns la cereri se determină după tipul referinţelor.

La executarea referinţelor tematice utilizatorului i se oferă răspuns sub formă de listă a descrierilor bibliografice ale documentelor (limita cantităţii documentelor descries gratis – 10 unităţi) cu indicarea sursei de obţinere a informaţiei sau sub formă de trimitere la adresele site-urilor Internet pentru obţinerea informaţiei de sine stătător.

Misiunile principale:
  • Înscrierea cititorilor la bibliotecă;
  • Servirea operativă a beneficiarelor prin împrumutul publicaţiilor în sala de lectură şi la domiciliu;
  • Organizarea, gestionarea, comunicarea şi conservarea colecţiilor de documente.
  • Asigurarea completării, constituirii, conservării şi studierii, precum şi comunicării fondului de carte rară şi veche;
  • Asigurarea cercetărilor cu literatură absentă în fondurile bibliotecii academice prin înprumutul interbibliotecar;
  • Organizarea expoziţiilor «Achiziţii noi»;
  • Studierea eficienţei utilizării fondurilor bibliotecii.

Referinţele factografice se propun sub formă de date concrete, de asemenea cu trimitere la sursele de informaţie tradiţionale şi electronice.

Referinţele de adresă se oferă în formă de descriere bibliografică a documentului, cota, denumirea subdiviziunii bibliotecii (bloc), unde se află documentul respectiv.

Împrumutul interbibliotecar

Împrumutul interbibliotecar cuprinde toate tipurile de documente, cu excepţia publicaţiilor din colecţiile speciale şi a celor solicitate frecvent în sălile de lectură.
Publicaţiile solicitate se obţin pe baza completării formularului standardizat.
Rezultatul la cerere de împrumut interbibliotecar va fi adus la cunoştinţa solicitantului în scris.
Expedierea documentelor se face pe calea cea mai rapidă, asigurându-se conservarea şi securitatea acestora.
Biblioteca benefeciară achită taxele de expediere (taxe de împrumut şi taxe poştale?)

Furnizarea electronică a documentelor

Furnizarea electronică a documentelor din fondul BŞC „A. Lupan” este conceput pentru a facilita accesul la publicaţiile prin expedierea cu viteză maximă acestora.

Se furnizează la cererea:

  • Articole din publicaţii periodice, seriale şi culegeri;
  • Parţial capitole din monografii (tipărite sau electornice);
  • Articole selectate din bazele de date ale revistelor ştiinţifice în format electronic disponibile în BŞC.
Servicii suplimentare

Pentru comoditatea utilizatorilor biblioteca propune servicii suplimentare contra plată pentru copierea audioinformaţiei scrise , electronice şi alte servicii.

Se propune posibilitatea arendarii încaperilor şi echipamentelor , postarea publicităţii pe faţada bibliotecii , un spectru larg de servicii poligrafice.