Deservirea informaţional-bibliografică

Servicii

Deservirea informaţional-bibliografică

Organizarea şi Comunicarea Colecţiilor, Îndeplinirea referinţelor, Regăsirea informaţiei, Acces la Internet, Cerinţe documentare, Serviciile informaţional-documentare la cerere.

Organizarea şi Comunicarea Colecţiilor

Serviciul: Organizarea şi Comunicarea Colecţiilor

Ştiinţe socioumane

Str. Academiei, 5A. Tel.: (373 22)73-98-29

Ştiinţe naturale şi exacte

Str. Academiei, 1. Tel.: (373 22)73-98-62

Str. Academiei, 3. Tel.: (373 22)73-99-50

Str. Academiei, 5. Tel.: (373 22)73-80-10

Misiunile principale:

 • Înscrierea cititorilor la bibliotecă;
 • Servirea operativă a beneficiarelor prin împrumutul publicaţiilor în sala de lectură şi la domiciliu;
 • Organizarea, gestionarea, comunicarea şi conservarea colecţiilor de documente;
 • Asigurarea completării, constituirii, conservării şi studierii, precum şi comunicării fondului de carte rară şi veche;
 • Asigurarea cercetărilor cu literatură absentă în fondurile bibliotecii academice prin înprumutul interbibliotecar;
 • Organizarea expoziţiilor „Achiziţii noi”;
 • Studierea eficienţei utilizării fondurilor bibliotecii.

Regăsirea informaţiei

Îndeplinirea referinţelor

Formele de răspuns la cereri se determină după tipul referinţelor.

La executarea referinţelor tematice utilizatorului i se oferă răspuns sub formă de listă a descrierilor bibliografice ale documentelor (limita cantităţii documentelor descries gratis — 10 unităţi) cu indicarea sursei de obţinere a informaţiei sau sub formă de trimitere la adresele site-urilor Internet pentru obţinerea informaţiei de sine stătător.

Referinţele factografice se propun sub formă de date concrete, de asemenea cu trimitere la sursele de informaţie tradiţionale şi electronice.

Referinţele de adresă se oferă în formă de descriere bibliografică a documentului, cota, denumirea subdiviziunii bibliotecii (bloc), unde se află documentul respectiv.

Una dintre formele de răspuns la cerere este şi refuzul în satisfacerea cererei. Cauza refuzului poate deveni formularea incorectă a cererei şi limitele de timp fixate în îndeplinirea cererilor. La astfel de restricţii se referă şi cererile despre informaţii ce poartă caracter distractiv, reclamă; nu se oferă textul documentului complet (full-text); de asemenea nu se satisfac cererile legate de siguranţa sistemului automatizat al bibliotecii.

În legătură cu restricţiile în îndeplinirea referinţelor apare problema referinţelor tematice complexe, ce determină o căutare extinsă, care cuprind mai multe surse de informaţie şi documente. Ele pot fi introduse în lista de neîndeplinite sau îndeplinite contra plată.

Având în vedere faptul că unele cereri se pot repeta, în „Arhiva referinţelor” vor fi stocate intrebările şi răspunsurile oferite.

Acces la Internet

Regăsirea informaţiei

Bibliotecar consultant acordă ajutor la regăsirea informaţiei necesare în utilizarea aparatului de referinţă care include:

 • Cataloagele tradiţionale: alfabetic, sistematic;
 • Catalogul on-line OPAC — Online Public Access Catalogue care permite regăsirea cu precizie a documentului prin intermediul cheilor de căutare : autor, titlu, cuvânt din titlu, vedete de subiect, CZU;
 • Sunt furnizate explicaţii despre modul de regăsire a informaţiei şi a documentelor solicitate cu sprijinul fondului de referinţă: enciclopedii, dicţionare, îndrumare, ghiduri, bibliografii, reviste de referate;
 • Se organizează minisesiuni demonstrative de consultare a bazelor de date proprii bibliotecii şi a celor accesibile prin Internet: cataloagele marilor biblioteci din ţară şi din străinătate, bazele de date ale revistelor ştiinţifice (full-text);
 • Asistenţa de specialitate în utilizarea instrumentelor bibliografice se poate realiza local în sediul bibliotecii şi la distanţă, prin accesarea portalului bibliotecii, vezi: „Întreabă bibliotecarul”.

Serviciile informaţional-documentare la cerere

La cerere se pot furniza:

 • Referinţele bibliografice în scris se elaborează numai pentru instituţiile şi organizaţiile din republică, conform cererilor prezentate. Pentru alte ţări se îndeplineşte numai referinţele cu tematică naţională;
 • Redactarea listelor bibliografice pentru doctorat;
 • DSI- difuzarea selectivă a informaţiei;
 • Atribuirea indicelui CZU lucrărilor ştiinţifice;
 • Se organizează minisesiuni demonstrative de consultare a bazelor de date proprii bibliotecii şi a celor accesibile prin Internet: cataloagele marilor biblioteci din ţară şi din străinătate, bazele de date ale revistelor ştiinţifice (full-text).

Servicii pe care biblioteca le realizează la cerere se vor percepe tarife care sunt stabilite în condiţiile legii.

Îndeplinirea referinţelor

Acces la Internet

Fiecare utilizator al bibliotecii poate accesa Internet-ul în incinta bibliotecii, pe baza Permisului de intrare.

Personalul sălii de calculatoare asigură asistenţă specializată în folosirea Internet-ului şi regăsirea informaţiei.

Accesul la resursele informaţionale externe este nelimitat, respectând principiile libertăţii intelectuale şi accesului liber la informaţie. Benefeciarii vor fi orientaţi spre utilizarea raţională şi efectivă a surselor de informare, prioritar în sprijinul procesului educaţional şi ştiinţific.

Printarea informaţiei din Internet şi baze de date se efectuează contra cost.

Se interzice accesul la Internet oricărui utilizator care accesează sau distribuie materiale ilegale sau inacceptabile.

Cerinţe documentare

Resursele bibliotecii sunt constituite în colecţii formate din toate tipurile de documente: monografii, carte veche, manuscrise, culegeri, ediţii seriale, reviste, materiale conferinţelor, autoreferate, teze de doctorat, ziare, harţi etc.

Resursele tradiţionale sunt organizate pe domenii, în acces liber la raft în sălile de lectură sau în depozite. Posibilităţile de accesare a cărţilor în format electronic diferă în funcţie de suportul pe care se găsesc documentele (CD/DVD sau serverul bibliotecii).

Documentul regăsit se caracterizează prin următoarele elemente:

 • elemente descriptive: autor, titlu, loc, editura, an, note bibliografice etc.;
 • elemente care indică subiectul / subiectele documentului respectiv: descriptori şi indici de clasificare universală (CZU);
 • elemente de localizare: cota atribuită fiecărui titlu în funcţie de spaţiul din unitatea centrală în care se află.

La eliminarea publicaţiilor spre consultare beneficiarul va completa buletinul de cerere.

Documentele solicitate vor fi verificate de utilizatori înainte de împrumut. Orice neregulă fa fi semnalată pe loc bibliotecarului.

Cererea de prelungire a perioadei de împrumut se face obligatoriu înainte de expirarea termenului stabilit.

În cazul când în Bibliteca Ştiinţifică Centarală lipseşte materialul documentar necesar, utilizatorii au dreptul să-l comande prin intermediul împrumutului interbibliotecar.

Norme pentru împrumutul publicaţiilor vezi: Regulamentul de utilizare a colecţiilor BŞC „A. Lupan”.

Ai intrebari?

Daca ai intrebari sau vrai sa faci colaborarea cu noi, contacteaza-ne

Adresa

str. Academiei 5A, MD - 2028 Chișinău

+(373) 22 222 222

info@academia.purple.md