Împrumutul interbibliotecar

Servicii

Împrumutul interbibliotecar

Bibliotecile din ţară pot solicita spre împrumutul interbibliotecar publicaţii aflate în colecţiile BŞC „A. Lupan”:

 • Împrumutul interbibliotecar cuprinde toate tipurile de documente, cu excepţia publicaţiilor din colecţiile speciale şi a celor solicitate frecvent în sălile de lectură;
 • Publicaţiile solicitate se obţin pe baza completării formularului standardizat;
 • Rezultatul la cerere de împrumut interbibliotecar va fi adus la cunoştinţa solicitantului în scris;
 • Expedierea documentelor se face pe calea cea mai rapidă, asigurându-se conservarea şi securitatea acestora;
 • Biblioteca benefeciară achită taxele de expediere (taxe de împrumut şi taxe poştale?)

Împrumutul interbibliotecar rezprezintă un mijloc de acces la documente inexistente în colecţiile proprii ale BŞC „A. Lupan”:

 • Colaboratorii Academiei pot completa formulare în care se trec datele personale şi datele bibliografice ale documentelor solicitate:
  Datele bibliografice ale documentului solicitat:

  1. Titlul publicaţiei (carte/periodic);
  2. Autor;
  3. Titlul articolului;
  4. Locul ediţiei;
  5. Anul ediţiei;
  6. Volum;
  7. Fascicol, Nr (pt. periodice);
  8. Pagini (de la … la …)
 • Datele personale:
  1. Numele şi prenumele;
  2. Instituţia;
  3. E-mail;
  4. Localitatea, telefon.
 • Documentele solicitate în cadrul împrumutului interbibliotecar se consultă numai la sălile de lectură în conformitate cu Regulamentul de utilizare a colecţiilor BŞC „A. Lupan”

Ai intrebari?

Daca ai intrebari sau vrai sa faci colaborarea cu noi, contacteaza-ne

Adresa

str. Academiei 5A, MD - 2028 Chișinău

+(373) 22 222 222

info@academia.purple.md